top of page

ACKERMANS & VAN HAAREN

Begijnenvest 113

De installatie Citizenship (Protect your loved ones) (2016) van Sven ’t Jolle (°1966, Antwerpen) is een kritiek op het Australische immigratiebeleid enerzijds en ‘fort Europa’ anderzijds. In de context van FINIS TERRAE toont het werk tevens één van de (letterlijke) begrenzingen waar we in onze maatschappij tegenaan botsen: een veilige wereld, slechts voorbehouden voor de happy few. Het werk bestaat uit een kinderzwembad, ingesloten tussen twee hekken met prikkeldraad. Het eerste hek refereert naar de omheiningen die geplaatst worden rond zwembaden of vijvers als beveiliging voor verdrinking van kinderen (iets dat vandaag in verschillende landen verplicht is). Het tweede hek herinnert aan omheiningen zoals die gebruikt worden in detentiecentra voor vluchtelingen.

 

Het werk verwijst naar de strenge beleidsmaatregelen van de Australische regering: het terugduwen van boten met migranten, of toegekomen vluchtelingen deporteren naar de omstreden detentiecentra op de eilanden Nauru en Manus. Tenslotte refereert het werk evenzeer aan de grenzen van de Europese Unie. Het werk toont de bittere ironie van een staat die enerzijds wetten invoert om kinderen te beschermen tegen de verdrinkingsdood, maar tegelijk een inhumaan beleid heeft waarbij het vluchtelingen (waaronder eveneens kinderen) zowel buitensluit als opsluit. Het opblaasbare vlot dat in het zwembadje drijft – een in de steek gelaten stuk speelgoed –  is een trieste herinnering aan de vele doden die vielen bij het oversteken van de Stille Oceaan en, dichter bij huis, de Middellandse Zee.  

Info: geukensdevil@geukensdevil.com  

bottom of page