Jede Strasse führt ans End' der Welt

- Friedrich von Schiller, 1804

Kaap Finisterre, een granietheuvel gelegen in Galicië, vormde voor de Romeinen het einde van hun rijk en van de westelijke aarde, hun Finis Terrae. Vandaag is ons wereldbeeld ruimer, maar de begrenzing van onze maatschappij en hoe deze ooit aan zijn eind komt, is een vraag die de mensheid zich sinds haar ontstaan gesteld heeft. Van De Bijbel over Maarten Luther, tot Isaac Newton en de Maya’s. Allen hadden ze hun eigen theorie die het einde der tijden zou voorspellen.

Meer dan ooit worden de begrenzingen van onze hedendaagse wereld blootgelegd. Globale noodsituaties zoals de klimaatcrisis, toenemend rechtsextremisme, wereldwijde bosbranden, sprinkhanenplagen van Bijbelse proporties, de aanhoudende vluchtelingencrisis, COVID-19, stuk voor stuk doen ze ons stil staan bij de waarde van onze planeet en de normen in onze maatschappij. Daarnaast zet een crisissituatie geesten in beweging. Zo genereerde de corona-pandemie een verhoogd bewustzijn over het belang van gezondheidszorg en een groene omgeving,  groepeerden zich doorheen de laatste jaren bottom-up bewegingen zoals de  klimaatjongeren, #metoo, Black Lives Matter e.a om tegengewicht te bieden aan problematieken die jarenlang genegeerd bleven.

FINIS TERRAE heeft als doel een blik te werpen op (het einde van) onze wereld vandaag. Daarnaast wil de tentoonstelling eveneens hoop, de veerkracht van de mens, en de kracht van kunst in de verf zetten. FINIS TERRAE nodigt kunstenaars uit om een werk te tonen dat hun visie op het thema verbeeldt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen jong en oud, man en vrouw, blank en gekleurd of tussen enige kunstdiscipline. Bewust wordt geopteerd voor levende, Belgische kunstenaars (en kunstenaars die in België resideren). Deze tentoonstelling zal plaats vinden op verschillende locaties doorheen de stad Antwerpen.

Net zoals ECCHE HOMO zal ook deze tentoonstelling gelinkt worden aan HUMAN RIGHTS WATCH. Hierbij wordt gefocust op de divisie milieu en op de humanitaire gevolgen die klimaatverandering teweeg brengt.

FINIS TERRAE is het vierde project van Galerie Geukens & De Vil van dergelijke schaal. In 2008 organiseerde de galerie de maatschappelijk geënte tentoonstelling UN-SCR-1324 (de enige resolutie van de UN die enkel en alleen handelt over de positie van de vrouw in conflictgebieden). Deze tentoonstelling vond uiteindelijk haar weg tot in het Chelsea Art Museum in New York. In 2010 was er - eveneens in samenwerking met Eric Rinckhout - de succesrijke en destijds baanbrekende groepstentoonstelling When will they finally see the Power of Drawing, over hedendaagse tekenkunst in België. Ten slotte werd in 2017-18 de succevolle tentoonstelling ECCE HOMO georganiseerd op verschillende locaties in Antwerpen, waarbij 63 hedendaagse Belgische kunstenaars werk presenteerden over ons, de mens.

FINIS TERRAE wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Ackermans & van Haaren, Bank J.Van Breda & C° en de Stad Antwerpen.