top of page

Podcast | Klara

FINIS TERRAE op bezoek bij POMPIDOU

Op donderdag 17 november ontmoetten het curatorenteam van FINIS TERRAE, samen met kunstenaars Jeffe de Brabandere, Ronald Van der Hilst en Marius Ritiu, Chantal Pattyn van Pompidou in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrick Conscience. Het werd een intrigerend gesprek over de tentoonstelling en de staat van onze planeet.

Herbeluister de volledige uitzending

bottom of page