top of page

Interview | Nottebohmkrant

Het einde der tijden in de Nottebohmzaal

Van november 2022 tot en met februari 2023 ontvangt de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience het kunstenparcours FINIS TERRAE. In de Nottebohmzaal exposeren Jeffe De Brabandere en Gideon Kiefer 19 werken waarin de Apocalyps centraal staat. “Mijn werk toont aan dat we een ‘endgame’ benaderen met de klimaatproblematiek.

Gideon Kiefer (°1970) is een begenadigd tekenaar en sinds enkele jaren ook succesvol als schilder. Jeffe De Brabandere (°1998) is als beeldhouwer en tekenaar nog maar heel recent actief op de Belgische kunstscene. In de voorbereiding van het tentoonstellingsluik in de Erfgoedbibliotheek ging curator Yasmine Geukens van Galerie Geukens & De Vil in gesprek met beide kunstenaars.


Lees het volledige interview in de Nottebohmkrant

bottom of page