Nottebohmlezing

De aarde kouder, de samenleving warmer

met Jos Geysels

16-10-22

De klimaattransitie is geen boekhoudkundige operatie van kosten en baten, wel een sociaal proces tot een fundamentele verbouwing van economie en samenleving. Wie de wereld rechtvaardig wil delen, kan er niet onderuit dat de herverdeling zich afspeelt binnen ecologische grenzen. Het begrip 'klimaatrechtvaardigheid' veronderstelt een koppeling van de klimaatagenda aan de ongelijkheidsproblematiek, van sociaal beleid aan klimaatbeleid. Om de draagkracht van de aarde te bewaren, hebben we een breed maatschappelijk draagvlak nodig.

PRAKTISCH

DATUM

16 oktober 2022

09:00

LOCATIE

Erfgoedbibliotheek Hendrick Conscience

Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen

PRIJS

€ 5 / € 2,5